ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Pelechy

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Pelechy
(4) Adresa:
Pelechy 27
34401 Pelechy
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00572161
(7) DIČ: Nápověda
CZ00572161
    Kód obce:
566373
   Zkratka subjektu:
Pelechy
(4) Email:
obec.pelechy@iex.cz
[oficiální]
(4) WWW:
obec.pelechy@iex.cz
[podatelna]
http://www.pelechy.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420379778207
[stolní]
+420776287016
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 18:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 08.04.2014 18:30:27
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English