ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Líté

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Líté
(4) Adresa sídla:
Líté 71
33152 Líté
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
31825371/0100
(CZ60 0100 0000 0000 3182 5371)
(6) IČ: Nápověda
00572896
(7) DIČ: Nápověda
CZ00572896
    Kód obce:
566420
   Zkratka subjektu:
Lite
(4) Email:
lite@obecni-urad.net
[oficiální]
(4) WWW:
http://lite@obecni-urad.net
[podatelna]
http://www.obec-lite.cz/urad-obce/10699-sb/navody-pro-reseni-nejruznejsich-zivotnich-situaci/
[řešení životních situací]
http://www.obec-lite.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420721875608
[mobilní]
+420373394238
[stolní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 17:00 - 19:00
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 16.12.2015 11:58:24
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English