ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Loza

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Loza
(4) Adresa sídla:
Loza 47
33152 Loza
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
103003132/0300
(CZ59 0300 0000 0001 0300 3132)
94-7112371/0710
(CZ59 0710 0000 9400 0711 2371)
(6) IČ: Nápověda
00572900
(7) DIČ: Nápověda
CZ00572900
    Kód obce:
566446
   Zkratka subjektu:
Loza
(4) Email:
urad@obec-loza.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-loza.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724277317
[mobilní]
+420724181084
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 18:30 - 19:30
 
garant dat: jmohelnicky@czp, poslední úprava: 25.01.2018 16:39:52
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English