ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Lochousice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Lochousice
(4) Adresa:
Lochousice 75
33023 Lochousice
(5) Bankovní spojení:
94-412371/0710
(CZ06 0710 0000 9400 0041 2371)
31921371/0100
(CZ94 0100 0000 0000 3192 1371)
(6) IČ: Nápověda
00572918
(7) DIČ: Nápověda
CZ00572918
    Kód obce:
566462
   Zkratka subjektu:
Lochousice
(4) Email:
lochousice@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.lochousice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420377893232
[stolní]
+420775041633
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:30
Středa: 08:00 - 12:30
  17:00 - 19:00
 
garant dat: adm_Lochousice@czp, poslední úprava: 11.09.2015 11:27:40
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English