ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Brodeslavy

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Brodeslavy
(4) Adresa sídla:
Brodeslavy 13
33141 Brodeslavy
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
30523371/0100
(CZ96 0100 0000 0000 3052 3371)
(6) IČ: Nápověda
00572985
(7) DIČ: Nápověda
CZ00572985
    Kód obce:
566489
   Zkratka subjektu:
Brodeslavy
(4) Email:
brodeslavy@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.brodeslavy.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420373396823
[stolní]
+420724179186
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
Úterý: 08:00 - 12:00
Středa: 08:00 - 12:00
Čtvrtek: 08:00 - 12:00
Pátek: 18:00 - 20:00
 
garant dat: adm_Brodeslavy@czp, poslední úprava: 23.06.2010 14:31:13
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English