ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Všehrdy

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Všehrdy
(4) Adresa sídla:
Všehrdy 2
33141 Všehrdy
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
33329371/0100
(CZ43 0100 0000 0000 3332 9371)
(6) IČ: Nápověda
00572993
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
566497
   Zkratka subjektu:
VsehrdyPl
(4) Email:
vsehrdy.ou@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecni-urad.net
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724179363
[mobilní]
+420373390101
[stolní]
+420606593157
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 20:00
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 16.12.2015 12:52:47
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English