ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Újezd nade Mží

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Újezd nade Mží
(4) Adresa sídla:
Újezd nade Mží 47
33033 Újezd nade Mží
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
33222371/0100
(CZ92 0100 0000 0000 3322 2371)
(6) IČ: Nápověda
00573060
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
566594
   Zkratka subjektu:
UjzdndeMzi
(4) Email:
ujezd-nade-mzi@volny.cz
[oficiální]
eva.jancova@email.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.ujezdnademzi.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724179275
[mobilní]
+420377922405
[stolní]
+420777158625
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 17:30 - 18:30
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 22.06.2017 10:06:48
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English