ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Černíkovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Černíkovice
(4) Adresa sídla:
Černíkovice 32
33141 Černíkovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
8067260217/0100
(CZ25 0100 0000 0080 6726 0217)
(6) IČ: Nápověda
00572829
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
566632
   Zkratka subjektu:
Crnikovice
(4) Email:
obec.cernikovice@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-cernikovice.cz/
[oficiální]
http://www.obec-cernikovice.cz/urad-obce/e-podatelna/
[podatelna]
(4) Telefon:
+420724134448
[mobilní]
+420373397359
[stolní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 19:00 - 21:00
 
garant dat: martan@kr-plzensky, poslední úprava: 19.02.2018 15:55:22
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English