ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Slatina

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Slatina
(4) Adresa sídla:
Slatina 10
33141 Slatina
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00572951
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
566748
   Zkratka subjektu:
SlatinaPl
(4) Email:
ou.slatina@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.slatina-obec.cz/titulni-strana/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724147649
[mobilní]
+420373390139
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 16:30 - 18:30
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 04.01.2017 10:13:42
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English