ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Blažim

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Blažim
(4) Adresa sídla:
Blažim 32
33038 Blažim
(4) Doručovací adresa:
Blažim 32
330 Úněšov
(5) Bankovní spojení:
248998978/0300
(CZ60 0300 0000 0002 4899 8978)
(6) IČ: Nápověda
00573035
(7) DIČ: Nápověda
CZ00573035
    Kód obce:
566764
   Zkratka subjektu:
BlazimPl
(4) Email:
blazim@obecni-urad.net
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-blazim.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724752772
[mobilní]
+420724134457
[mobilní]
+420373312205
[stolní]
+420373312375
[stolní]
+420725041004
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 16:30 - 17:30
Středa: 10:00 - 11:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 08.01.2015 11:48:00
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English