ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Raková

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Raková
(4) Adresa sídla:
Raková 68
33701 Raková
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
843105329/0800
(CZ69 0800 0000 0008 4310 5329)
(6) IČ: Nápověda
00519391
(7) DIČ: Nápověda
x
    Kód obce:
566942
   Zkratka subjektu:
Rakova
(4) Email:
obecrakova@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.rakova.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420777846442
[mobilní]
+420728636445
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 19:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 01.03.2015 04:18:50
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English