ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Výrov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Výrov
(4) Adresa sídla:
Hadačka 105
33141 Výrov
(4) Doručovací adresa:
Hadačka 105
-Kralovice
33141 Kralovice
(5) Bankovní spojení:
33425371/0100
(CZ77 0100 0000 0000 3342 5371)
(6) IČ: Nápověda
00573027
(7) DIČ: Nápověda
CZ00573027
    Kód obce:
566969
   Zkratka subjektu:
Vyrov
(4) Email:
starosta@vyrov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.vyrov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420373396219
[stolní]
+420725041091
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 19:00
Pátek: 17:00 - 19:00
 
garant dat: mpicl@czp, poslední úprava: 30.12.2014 14:42:49
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English