ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Příšov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Příšov
(4) Adresa:
Příšov 36
33011 Příšov
(5) Bankovní spojení:
728120339/0800
(CZ92 0800 0000 0007 2812 0339)
(6) IČ: Nápověda
00573043
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
567086
   Zkratka subjektu:
Prisov
(4) Email:
urad@obec-prisov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-prisov.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420606225597
[mobilní]
+420727893956
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 19:00
Středa: 08:00 - 10:00
 
garant dat: adm_Prisov@czp, poslední úprava: 15.04.2019 22:01:25
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English