ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC DOHALICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC DOHALICE
(4) Adresa:
Dohalice 17
50313 Dohalice
(5) Bankovní spojení:
1080832329/0800
(CZ70 0800 0000 0010 8083 2329)
(6) IČ: Nápověda
00268739
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
569976
   Zkratka subjektu:
Dohalice
(4) Email:
obec@dohalice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.dohalice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420495447010
[stolní]
+420724188644
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  18:00 - 20:00
Úterý: 08:00 - 12:00
Středa: 08:00 - 12:00
Čtvrtek: 08:00 - 12:00
Pátek: 08:00 - 12:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:14:44
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English