ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Ostřetice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Ostřetice
(4) Adresa sídla:
Ostřetice 27
33901 Ostřetice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
821151359/0800
(CZ56 0800 0000 0008 2115 1359)
(6) IČ: Nápověda
43313841
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
578061
   Zkratka subjektu:
Ostretice
(4) Email:
Ostretice@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.ostretice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376310024
[stolní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:45:46
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English