ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kovčín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kovčín
(4) Adresa sídla:
Kovčín 57
34101 Kovčín
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
31222351/0100
(CZ53 0100 0000 0000 3122 2351)
(6) IČ: Nápověda
43313876
(7) DIČ: Nápověda
CZ43313876
    Kód obce:
578177
   Zkratka subjektu:
Kovcin
(4) Email:
ou@kovcin.jz.cz
[podatelna]
(4) WWW:
www.kovcin.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376595281
[fax]
+420376595281
[stolní]
+420724181203
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 08:30 - 15:00
Čtvrtek: 08:30 - 15:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 05.11.2015 13:16:57
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English