ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Nehodiv

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Nehodiv
(4) Adresa sídla:
Nehodiv 13
34101 Nehodiv
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
31329351/0100
(CZ04 0100 0000 0000 3132 9351)
(6) IČ: Nápověda
43313884
(7) DIČ: Nápověda
CZ43313884
    Kód obce:
578223
   Zkratka subjektu:
Nehodiv
(4) Email:
ou@nehodiv.jz.cz
[oficiální]
(4) WWW:
ou@nehodiv.jz.cz
[podatelna]
www.nehodiv.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420720538087
[mobilní]
+420376595492
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 15:00
Čtvrtek: 08:00 - 15:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 05.11.2015 11:31:42
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English