ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Zborovy

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Zborovy
(4) Adresa sídla:
Zborovy 20
34034 Zborovy
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
30924351/0100
(CZ97 0100 0000 0000 3092 4351)
(6) IČ: Nápověda
43313825
(7) DIČ: Nápověda
CZ43313825
    Kód obce:
578312
   Zkratka subjektu:
Zborovy
(4) Email:
ou.zborovy@email.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://ou.zborovy@email.cz
[podatelna]
http://www.zborovy.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724384747
[mobilní]
+420724384748
[mobilní]
+420376394139
[fax]
+420376394139
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 19:00 - 21:00
 
garant dat: mbruhova@czp, poslední úprava: 18.12.2015 20:05:35
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English