ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Újezd u Plánice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Újezd u Plánice
(4) Adresa sídla:
Újezd u Plánice 25
33901 Újezd u Plánice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
30828351/0100
(CZ63 0100 0000 0000 3082 8351)
(6) IČ: Nápověda
43313817
(7) DIČ: Nápověda
CZ43313817
    Kód obce:
578321
   Zkratka subjektu:
UjzdPlnice
(4) Email:
ou@ujezd.jz.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://ouujezd.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420727806348
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 19:00 - 21:00
 
garant dat: adm_UjzdPlnice@czp, poslední úprava: 15.01.2017 23:03:17
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English