ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Maňovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Maňovice
(4) Adresa sídla:
Maňovice 22
34101 Maňovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
31425351/0100
(CZ38 0100 0000 0000 3142 5351)
(6) IČ: Nápověda
43313892
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
578410
   Zkratka subjektu:
Manovice
(4) Email:
ou@manovice.jz.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://manoviceupacejova.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376595485
[stolní]
739446389
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 19:00 - 20:00
 
garant dat: adm_Manovice@czp, poslední úprava: 25.01.2017 23:00:23
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English