ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Slatina

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Slatina
(4) Adresa sídla:
Slatina 62
34101 Slatina
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
43313906
(7) DIČ: Nápověda
CZ43313906
    Kód obce:
578436
   Zkratka subjektu:
SlatinaKt
(4) Email:
obecslatina@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.sweb.cz/obec-Slatina
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376514324
[stolní]
+420724181046
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 18:00 - 20:00
 
garant dat: mcada2@czp, poslední úprava: 29.11.2018 10:13:25
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English