ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Frymburk

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Frymburk
(4) Adresa sídla:
Frymburk 53
34201 Frymburk
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
31820351/0100
(CZ91 0100 0000 0000 3182 0351)
(6) IČ: Nápověda
43313949
(7) DIČ: Nápověda
CZ43313949
    Kód obce:
578525
   Zkratka subjektu:
FrymburkKl
(4) Email:
obec.frymburk@mybox.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecfrymburk.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376596180
[fax]
725459249
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 18:00 - 19:00
 
garant dat: dsima2@czp, poslední úprava: 30.01.2016 10:57:48
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English