ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Nezamyslice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Nezamyslice
(4) Adresa sídla:
Nezamyslice 47
34201 Nezamyslice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
31724351/0100
(CZ57 0100 0000 0000 3172 4351)
(6) IČ: Nápověda
43313931
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
578533
   Zkratka subjektu:
Nzamyslice
(4) Email:
urad@ounezamyslice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.ounezamyslice.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376596213
[fax]
+420376596539
[stolní]
+420724181013
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 18:00 - 19:00
 
garant dat: adm_nzamyslice@czp, poslední úprava: 22.01.2019 19:37:22
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English