ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Jarov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Jarov
(4) Adresa:
Jarov 165
33501 Jarov
(5) Bankovní spojení:
3030630277/0100
(CZ25 0100 0000 0030 3063 0277)
(6) IČ: Nápověda
44626738
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
578541
   Zkratka subjektu:
Jarov
(4) Email:
oujarov@razdva.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.obecjarov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420371596312
[stolní]
+420371596312
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 19:00
 
garant dat: marik@kr-plzensky, poslední úprava: 08.09.2015 09:20:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English