ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Čmelíny

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Čmelíny
(4) Adresa sídla:
Čmelíny 32
33501 Čmelíny
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
5432796359/0800
(CZ67 0800 0000 0054 3279 6359)
(6) IČ: Nápověda
44626754
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
578568
   Zkratka subjektu:
Cmeliny
(4) Email:
obec@cmeliny-viska.cz
[oficiální]
ou.cmeliny@centrum.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.cmeliny-viska.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724160790
[mobilní]
+420724160791
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 19:00
 
garant dat: adm_cmeliny@czp, poslední úprava: 08.01.2019 18:44:43
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English