ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Třebčice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Třebčice
(4) Adresa:
Třebčice 2
33501 Třebčice
(5) Bankovní spojení:
728094329/0800
(CZ82 0800 0000 0007 2809 4329)
(6) IČ: Nápověda
44626614
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
578592
   Zkratka subjektu:
Trebcice
(4) Email:
obec@trebcice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.trebcice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420371591126
[stolní]
+420724169033
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 17:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:44:06
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English