ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Lhůta

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Lhůta
(4) Adresa sídla:
Lhůta 81
33201 Lhůta
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
29621361/0100
(CZ91 0100 0000 0000 2962 1361)
(6) IČ: Nápověda
45331006
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
578606
   Zkratka subjektu:
Lhuta
(4) Email:
ou@lhuta.jz.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://obec-lhuta.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420725046564
[mobilní]
+420724236431
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 16:00 - 18:00
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 17.12.2015 10:17:09
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English