ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Tojice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Tojice
(4) Adresa sídla:
Tojice 4
33501 Tojice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
735026359/0800
(CZ70 0800 0000 0007 3502 6359)
(6) IČ: Nápověda
46810161
(7) DIČ: Nápověda
CZ46810161
    Kód obce:
578614
   Zkratka subjektu:
Tojice
(4) Email:
obec@tojice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.tojice.cz/cs/e-podatelna
[podatelna]
http://www.tojice.cz/cs/povinne-informace
[řešení životních situací]
http://www.tojice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420371580407
[stolní]
+420724085812
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 20:00 - 21:00
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 16.12.2015 14:00:56
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English