ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Dražeň

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Dražeň
(4) Adresa:
Dražeň 26
33101 Dražeň
(5) Bankovní spojení:
35420371/0100
(CZ50 0100 0000 0000 3542 0371)
(6) IČ: Nápověda
18246036
(7) DIČ: Nápověda
CZ18246036
    Kód obce:
578665
   Zkratka subjektu:
Drazen
(4) Email:
obec.drazen@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
www.drazen.cz
[řešení životních situací]
http://www.drazen.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724179422
[mobilní]
+420373394560
[stolní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:41:02
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English