ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Zahrádka

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Zahrádka
(4) Adresa:
Hůrky 39
33038 Zahrádka
(5) Bankovní spojení:
625676/0300
(CZ25 0300 0000 0000 0062 5676)
(6) IČ: Nápověda
18246109
(7) DIČ: Nápověda
CZ18246109
    Kód obce:
578827
   Zkratka subjektu:
ZahradkaPl
(4) Email:
obeczahradka@volny.cz
[podatelna]
info@ou-zahradka.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.ou-zahradka.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724179573
[mobilní]
+420373315020
[stolní]
+420373315020
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 09:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 17:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 08.01.2019 13:45:36
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English