ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Velečín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Velečín
(4) Adresa sídla:
Velečín 49
33165 Velečín
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
35527371/0100
(CZ98 0100 0000 0000 3552 7371)
(6) IČ: Nápověda
18246095
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
578924
   Zkratka subjektu:
Velecin
(4) Email:
obecvelecin@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.velecin.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724181064
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 16:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 04.12.2013 17:01:51
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English