ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Medový Újezd

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Medový Újezd
(4) Adresa sídla:
Medový Újezd 14
33701 Medový Újezd
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
193568566/0300
(CZ36 0300 0000 0001 9356 8566)
(6) IČ: Nápověda
18243622
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
579009
   Zkratka subjektu:
MdovyUjezd
(4) Email:
medovy.ujezd@centrum.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.medovyujezd.rokycansko.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420371792069
[stolní]
+420724165223
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 16:00 - 19:00
Pátek: 17:00 - 18:00
 
garant dat: adm_MdovyUjezd@czp, poslední úprava: 30.01.2012 09:06:45
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English