ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kakejcov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kakejcov
(4) Adresa sídla:
Kakejcov 3
33843 Kakejcov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-3418381/0710
(CZ61 0710 0000 9400 0341 8381)
(6) IČ: Nápověda
18243649
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
579017
   Zkratka subjektu:
Kakejcov
(4) Email:
kakejcov@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.kakejcov.rokycansko.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420602343654
[mobilní]
+420371783326
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 19:00
 
garant dat: jbrozik@czp, poslední úprava: 17.08.2015 10:47:00
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English