ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kornatice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kornatice
(4) Adresa sídla:
Kornatice 26
33843 Kornatice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
843097349/0800
(CZ92 0800 0000 0008 4309 7349)
(6) IČ: Nápověda
18243631
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
579033
   Zkratka subjektu:
Kornatice
(4) Email:
obec@kornatice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.kornatice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420371783104
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 19:00
Pátek: 16:00 - 19:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 21.12.2015 11:17:44
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English