ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Bílá Třemešná

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Bílá Třemešná
(4) Adresa sídla:
Bílá Třemešná 315
54472 Bílá Třemešná
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
2429601/0100
(CZ34 0100 0000 0000 0242 9601)
(6) IČ: Nápověda
00277673
(7) DIČ: Nápověda
CZ00277673
    Kód obce:
579068
   Zkratka subjektu:
BILATREM
(4) Email:
info@bilatremesna.cz
[oficiální]
starosta@bilatremesna.cz
[oficiální]
ucetni@bilatremesna.cz
[oficiální]
matrika@bilatremesna.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.bilatremesna.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420499693310
[stolní]
+420499693210
[stolní]
+420499693211
[stolní]
+420499693212
[fax]
+420724180865
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 11:00
  12:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 11:00
  12:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.05.2012 10:30:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English