ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Mešno

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Mešno
(4) Adresa:
Mešno 29
33843 Mešno
(5) Bankovní spojení:
21421381/0100
(CZ58 0100 0000 0000 2142 1381)
(6) IČ: Nápověda
18243673
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
579084
   Zkratka subjektu:
Mesno
(4) Email:
obec@mesno.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mesno.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420371781585
[stolní]
+420725597716
[mobilní]
+420724208079
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 19:00
 
garant dat: vpetr2@czp, poslední úprava: 23.10.2012 07:51:33
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English