ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Příkosice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Příkosice
(4) Adresa:
Příkosice 128
33843 Příkosice
(5) Bankovní spojení:
21528381/0100
(CZ09 0100 0000 0000 2152 8381)
(6) IČ: Nápověda
18243665
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
579131
   Zkratka subjektu:
Prikosice
(4) Email:
ou.prikosice@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecprikosice.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420371783650
[fax]
+420371783650
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 19:00
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 06.03.2013 09:23:55
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English