ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC HORNÍ MARŠOV

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC HORNÍ MARŠOV
(4) Adresa:
Bertholdovo náměstí 102
54226 Horní Maršov
(5) Bankovní spojení:
2322601/0100
(CZ83 0100 0000 0000 0232 2601)
(6) IČ: Nápověda
00277878
(7) DIČ: Nápověda
CZ00277878
    Kód obce:
579262
   Zkratka subjektu:
HORNMARS
(4) Email:
epodatelna@hornimarsov.cz
[podatelna]
obec@hornimarsov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.hornimarsov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420736680615
[mobilní]
+420499874117
[fax]
+420499874156
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:00
  12:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:00
  12:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.10.2012 18:29:13
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English