ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Vísky

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Vísky
(4) Adresa:
Vísky 1
33843 Vísky
(5) Bankovní spojení:
1500023684/0600
(CZ51 0600 0000 0015 0002 3684)
(6) IČ: Nápověda
18244033
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
579289
   Zkratka subjektu:
ViskyRo
(4) Email:
star.ob.visky1@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-visky.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420371783350
[fax]
+420371783350
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 18:00
 
garant dat: adm_viskyro@czp, poslední úprava: 04.11.2015 17:08:39
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English