ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Březina

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Březina
(4) Adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
2142266399/0800
(CZ20 0800 0000 0021 4226 6399)
(6) IČ: Nápověda
00280020
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
581429
   Zkratka subjektu:
BrezinaB
(4) Email:
info@obec-brezina.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-brezina.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420516439229
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 10:00 - 12:00
  14:00 - 18:00
Středa: 10:00 - 12:00
  14:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 03.08.2015 14:45:16
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English