ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Babice nad Svitavou

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Babice nad Svitavou
(4) Adresa sídla:
Babice nad Svitavou 197
66401 Babice nad Svitavou
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00281557
(7) DIČ: Nápověda
CZ00281557
    Kód obce:
582794
   Zkratka subjektu:
BbcSvtavou
(4) Email:
oobec@babice-nad-svitavou.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.babice-nad-svitavou
[oficiální]
(4) Telefon:
+420545237208
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 10:00 - 12:00
  14:00 - 16:00
Pátek: 18:00 - 19:00
 
garant dat: malendova@kr-jihomoravsky, poslední úprava: 13.12.2014 16:31:37
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English