ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Blažovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Blažovice
(4) Adresa sídla:
Nádražní 242
66408 Blažovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
12028641/0100
(CZ60 0100 0000 0000 1202 8641)
(6) IČ: Nápověda
00281603
(7) DIČ: Nápověda
Obec není plát
    Kód obce:
582841
   Zkratka subjektu:
Blazovice
(4) Email:
starosta@obecblazovice.cz
[oficiální]
stefkova@obecblazovice.cz
[oficiální]
kalabova@obecblazovice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.blazovice.eu/vismo/isvs.asp?id_org=557&p1=66
[řešení životních situací]
http://www.blazovice.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420544243886
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 09:00 - 12:00
  17:00 - 18:00
Středa: 09:00 - 12:00
  17:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 05.08.2013 16:35:30
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English