ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hajany

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hajany
(4) Adresa:
Hajany 2
66443 Hajany
(5) Bankovní spojení:
1348229329/0800
(CZ91 0800 0000 0013 4822 9329)
(6) IČ: Nápověda
00637688
(7) DIČ: Nápověda
CZ00637688
    Kód obce:
582999
   Zkratka subjektu:
Hajany
(4) Email:
obec@hajany.cz
[podatelna]
obec@hajany.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.hajany.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420602724646
[mobilní]
+420547225706
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  15:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  15:00 - 17:00
 
garant dat: ePusa@czp, poslední úprava: 16.06.2010 18:04:49
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English