ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kanice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kanice
(4) Adresa sídla:
Kanice 76
66401 Kanice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
2023859319/0800
(CZ93 0800 0000 0020 2385 9319)
(6) IČ: Nápověda
00363171
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
583197
   Zkratka subjektu:
KaniceBr
(4) Email:
obec.kanice@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://obeckanice.eud.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420545227234
[fax]
+420545227234
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  17:00 - 19:00
Středa: 08:00 - 12:00
 
garant dat: adm_KaniceBr@czp, poslední úprava: 16.11.2010 07:41:19
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English