ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kobylnice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kobylnice
(4) Adresa:
Na Budínku 240
66451 Kobylnice
(5) Bankovní spojení:
4200307857/6800
(CZ13 6800 0000 0042 0030 7857)
(6) IČ: Nápověda
00488160
(7) DIČ: Nápověda
CZ00488160
    Kód obce:
583219
   Zkratka subjektu:
Kobylnice
(4) Email:
obec@kobylnice.cz
[oficiální]
podatelna@kobylnice.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.kobylnice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420544244826
[stolní]
+420544228383
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: jurbankova2@czp, poslední úprava: 08.04.2016 10:21:21
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English