ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Modřice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Modřice
(4) Adresa sídla:
náměstí Svobody 93
66442 Modřice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
2051183379/0800
(CZ75 0800 0000 0020 5118 3379)
[pro výdaje města]
19-2051183379/0800
(CZ61 0800 0000 1920 5118 3379)
[pro příjmy města]
(6) IČ: Nápověda
00282103
(7) DIČ: Nápověda
CZ00282103
    Kód obce:
583391
   Zkratka subjektu:
MODRICE
(4) Email:
podatelna@mesto-modrice.cz
[podatelna]
podatelna@mesto-modrice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mesto-modrice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
537001011
[stolní]
537001020
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 11:30
  12:00 - 17:00
Středa: 07:30 - 11:30
  12:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:51:04
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English