ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Mokrá - Horákov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Mokrá - Horákov
(4) Adresa sídla:
Mokrá 207
66404 Mokrá-Horákov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1347336309/0800
(CZ50 0800 0000 0013 4733 6309)
(6) IČ: Nápověda
00282111
(7) DIČ: Nápověda
CZ00282111
    Kód obce:
583405
   Zkratka subjektu:
MkrHorakov
(4) Email:
obec@mokra-horakov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mokra-horakov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420544226205
[stolní]
+420544226526
[fax]
+420544252015
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:08:28
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English