ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Ochoz u Brna

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Ochoz u Brna
(4) Adresa sídla:
Ochoz u Brna 17
66402 Ochoz u Brna
(4) Doručovací adresa:
17
664 0 Ochoz u Brna (okr. Brno - venkov)
(5) Bankovní spojení:
12829641/0100
(CZ83 0100 0000 0000 1282 9641)
(6) IČ: Nápověda
00282243
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
583537
   Zkratka subjektu:
OchozBrna
(4) Email:
ochoz@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.ochozubrna.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420544212720
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: ochoz.u.brna@kr-jihomoravsky, poslední úprava: 04.11.2010 11:08:49
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English