ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Ořechov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Ořechov
(4) Adresa sídla:
Zahradní 216/1
66444 Ořechov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
4200004469/6800
(CZ33 6800 0000 0042 0000 4469)
(6) IČ: Nápověda
00282278
(7) DIČ: Nápověda
CZ00282278
    Kód obce:
583561
   Zkratka subjektu:
ORECHOVSLA
(4) Email:
obec@orechovubrna.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.orechovubrna.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420547225131
[stolní]
+420547225132
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.12.2012 13:30:24
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English