ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Podolí

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Podolí
(4) Adresa sídla:
Podolí 1
66403 Podolí
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
2145846399/0800
(CZ35 0800 0000 0021 4584 6399)
(6) IČ: Nápověda
00282332
(7) DIČ: Nápověda
CZ00282332
    Kód obce:
583634
   Zkratka subjektu:
Podoli
(4) Email:
sekretariat@podoliubrna.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.podoliubrna.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420544247636
[stolní]
+420544247636
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  15:00 - 18:00
Středa: 08:00 - 12:00
  15:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 08.01.2015 12:10:42
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English